We believe in People We believe in Green Product Solutions We believe in Fairtrade
disclaimer
Disclaimer
© VORM Creatieve Communicatie
top
© roNim technische realisatie
De op deze site getoonde informatie wordt door WISNU met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt  gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. WISNU behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, door te voeren. Hoewel WISNU alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is WISNU niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. WISNU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website. Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van WISNU of bronvermelding geen gebruik worden gemaakt.